Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: hodnocení rizik škůdců u vysoce rizikových rostlinných komodit

Vydáno: 7. 1. 2019
Autor: KM EFSA

Termín: 24. 1. 2019

Evropský úřad pro bezpečnost potravin otevřel veřejnou konzultaci k návrhu metodiky, kterou bude Vědecký panel pro zdraví rostlin (PLH Panel) používat při hodnocení rizik vysoce rizikových komodit. Vodítka popisují dvoustupňový přístup pro hodnocení rizik škůdců ve vztahu ke specifickým komoditám. V prvním kroku jsou identifikováni škůdci spojení s určitou komoditou vyžadující fytosanitární opatření. Ve druhém kroku je posuzována účinnost navrhovaných možností snížení rizik jednotlivých škůdců. Závěrem posouzení je udělení statusu škůdců prosté komodity.

Návrh metodiky naleznete na webu EFSA.

Komentáře je možné posílat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného zde do 24. ledna 2019.

Zdroj: EFSA