Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA: Harmonizovaný přístup k živinám v regulovaných produktech

Vydáno: 22. 7. 2020
Autor: KM EFSA

Termín pro zaslání příspěvku: 15. září 2020

Některé živiny podléhají regulaci několika právními předpisy, pokud se používají v různých regulovaných produktech, jako jsou potravinářské přídatné látky nebo třeba pesticidy. Cílem návrhu zveřejněného v rámci této veřejné konzultace je sjednotit a harmonizovat postup, jakým odborníci EFSA hodnotí příjem těchto látek.

Příjem živin je v obecné rovině přínosný, a v mnoha případech nezbytný pro zdraví lidí a zvířat, nicméně nadměrný příjem některých živin může vzbuzovat obavy o zdraví. Hodnotitelé rizik stanovili toxikologické referenční dávky (Health-Based Guidance Values – HBGV), hodnoty indikující, kolik látky (vč. živin) je bezpečné pro lidi a zvířata. Manažerům rizik pomáhají HBGV ke stanovení povoleného množství látky v regulovaných produktech.

Příklady regulovaných produktů, které jsou současně živinami, jsou např. fosfáty, chloridy či měď.

Navrhovaný přístup si klade za cíl harmonizovat hodnocení příjmu těchto živin, potenciální nebezpečí spojená s nadměrným příjmem a celková rizika pro spotřebitele.

Návrh dokumentu a další informace naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA