Bezpečnost potravin

Veřejná diskuse ke GM kukuřici MON89034 x MON88017

Vydáno: 2. 4. 2010
Autor:

Do 1.5.2010 se lze vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se GM kukuřice MON89034 x MON88017.

Firma Monsanto podala ve shodě s nařízením (ES) č. 1829/2003 žádost o povolení umístit na trh v EU GM kukuřici MON89034 x MON88017 rezistentní k hmyzu a tolerující herbicidy. O vědecké stanovisko k této aplikaci byl požádán vědecký panel pro GMO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–GMO).
Panel GMO posuzoval uvedenou GM kukuřici z hlediska využití pro potravinářské a krmivářské účely, import a zpracování. Pěstování v EU bylo vyloučeno. Panel GMO se proto ve svém vědeckém stanovisku nezabýval vlivem pěstování uvedené GM kukuřice na životní prostředí.
Panel GMO došel ve svém stanovisku k závěru, že GM kukuřice MON89034 x MON88017 je pro zamýšlené použití stejně bezpečná jako její konvenční protějšky. Je nepravděpodobné, že její zamýšlené využití bude mít jakékoliv škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí. Stanovisko EFSA–GMO ze dne 30.3.2010 je v příloze. K uvedenému vědeckému stanovisku lze do 1.5.2010 podávat na předepsaném formuláři připomínky.
 
 
Zdroj: EFSA
 

Postup schvalování GMO v EU
EFSA a posuzování rizika z GMO: publikace
Přehled stanovisek EFSA ke GM potravinám a krmivům
EFSA: veřejná diskuse ke směrnici pro posuzování environmentálního rizika GM plodin
Geneticky modifikované potraviny a krmiva (publikace MZe, 2010)