Bezpečnost potravin

Veřejná diskuse ke GM kukuřici (Maize MON89034xNK603)

Vydáno: 2. 10. 2009
Autor:

Připomínkové řízení bylo zahájeno 29.9.2009 a bude ukončeno 1.11.2009.

Dne 29.9.2009 bylo uveřejněno stanovisko EFSA ke GM kukuřici MON89034xNK603 a tím bylo zahájeno připomínkové řízení v rámci postupu schvalování GM potravin a krmiv v EU.
 
Připomínky ke stanovisku EFSA lze zasílat Evropské komisi na předepsaném formuláři do 1.11.2009.
 
Jde o umístění na trh potravin, krmiv a jiných výrobků obsahujících GM kukuřici (např. kukuřičné zrno) nebo potravin a krmiv vyrobených z této kukuřice (např. mouky, oleje).