Bezpečnost potravin

Veřejná diskuse k obnově autorizace GM kukuřice (MON 810)

Vydáno: 7. 7. 2009
Autor:

EFSA zahájil připomínkové řízení ke stanovisku týkajícímu se GM kukuřice. Připomínky lze podávat do 1.8.2009.

Dne 30. června 2009 zahájil Evropský úřad pro bezpečnost potravin připomínkové řízení k obnově autorizace uvádění GM kukuřice (MON 810) na trh a sice:
 
1. existujících potravin a potravinových složek vyrobených z GM kukuřice MON 810 rezistentní k hmyzu;
 
2. krmiv složených nebo obsahujících kukuřici MON 810, včetně použití semen pro pěstování;
 
3. aditiv do potravin a krmiv a krmného materiálu vyrobeného z kukuřice MON 810.
 
Celkem tři žádosti o obnovu autorizace podala firma Monsanto ve shodě s nařízením (ES) č. 1829/2003. Ke stanovisku EFSA se lze vyjádřit do 1. srpna 2009 na předepsaném formuláři.