Bezpečnost potravin

Věnujte pozornost doporučenému dávkování

Vydáno: 12. 6. 2008
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 12.6.2008.

Jídla z Asie získávají mezi českými spotřebiteli stále větší popularitu. Na zvýšenou poptávku reagují obchodníci, a tudíž roste i počet obchodů, které se specializují na prodej asijských potravin. Jak však dokazují poznatky Státní zemědělské a potravinářské inspekce, konzumenti těchto potravin by měli věnovat větší pozornost informacím na obale, zejména doporučenému způsobu použití a dávkování.

Inspektoři SZPI odebrali několik vzorků sušených mořských řas, u nichž byl zjišťován obsah jódu. Evropský úřad bezpečnosti potravin uvádí jako maximální doporučenou dávku 600 mikrogramů jódu denně. Tři výrobky tento limit nesplňovaly; pokud by člověk zkonzumoval celé balení těchto řas, pak by doporučenou denní dávku jódu mnohonásobně překročil. Mořské řasy se však obvykle nejedí v takovém množství, používají se na výrobu sushi nebo také jako koření. Některé se dokonce nekonzumují přímo, ale jejich vývar se přidává do polévek nebo tradiční japonské omáčky. Na obale sušených mořských řas by proto měl být přesně popsán způsob použití a také by zde mělo být uvedeno, jaké nejvyšší množství potraviny smí člověk zkonzumovat. Tyto informace však chyběly na všech třech výrobcích, popřípadě byly nedostačující, proto byly výrobky zakázány. Distributoři je smí znovu prodávat, jen pokud informace na obale doplní.

Informace o těchto případech SZPI vložila do Systému včasného varování pro potraviny a krmiva Evropské unie. Vysoký výskyt jódu v mořských řasách potravinářská inspekce v loňském roce řešila dvakrát, letos již bylo zaznamenáno pět takových případů. Česká populace patří mezi populace s deficitem jódu, tím spíše je však náchylnější k předávkování. 

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI