Bezpečnost potravin

Vědecké sympozium „Endokrinné disruptory“

Vydáno: 13. 2. 2015
Autor: KM EFSA

Bratislava, 4. - 5. 6. 2015

Národný Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Bratislava, SR

Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave, SR

Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v ČR
– Ministerstvo zemědělství, Praha, ČR

společně pořádají vědecké sympozium

ENDOKRINNÉ DISRUPTORY

Bratislava, 4. – 5. června 2015

Toto vědecké sympozium je určené odborníkům z různých oblastí vědy, výzkumu a kontrolní sféry, kteří se problematice endokrinních disruptorů věnují odborně i experimentálně. 

V případě zájmu o aktivní účast (přednáška nebo poster) zašlete přihlášku a krátký abstrakt vypracovaný podle přiložených pokynů nejpozději do 17. dubna 2015 emailem na adresu marica.theiszova@land.gov.sk.

V případě zájmu o pasivní účast zašlete svou přihlášku na výše uvedenou emailovou adresu nejpozději do 15. 5. 2015.

Přihlášku na konferenci naleznete ZDE.

Účast na konferenci je možná bez poplatku.

Zdroj: MPSK: Bilaterálne vedecké sympózium ENDOKRINNÉ DISRUPTORY

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):