Bezpečnost potravin

Vědecké symposium k problematice živočišné produkce

Vydáno: 24. 6. 2008
Autor:

Jsou k dispozici prezentace ze symposia, které se uskutečnilo v USA dne 29.4.2008.

Výbor pro bezpečnost potravin, veterinární prostředky a zdraví zvířat FASS (Federation of Animal Science Societies) pořádal dne 28. dubna 2008 ve Washingtonu, DC své výroční zasedání, kterého se zúčastnili zástupci FDA, USDA a jiných regulačních institucí v USA. Na zasedání bylo přítomno asi 40 osob. Je k dispozici program symposia FASS a vybrané prezentace, které se zaměřovaly na:
 
činnost CVM (Center for Veterinary Medicine);
problematiku MUMS (Minor Use Minor Species, minoritně používaných minoritních druhů);
 
Zdroj: FASS