Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko EFSA na současnou pandemii viru H1N1 (2009) a možné důsledky pro zdraví zvířat

Vydáno: 11. 10. 2010
Autor:

Analýza poslední pandemie chřipky viru H1N1 (pH1N1) v roce 2009.

Analýza poslední pandemie chřipky viru H1N1 (pH1N1) v roce 2009 ukazuje na několik případů infekce virem pH1N1 u zvířat, především u prasat, ale také u jiných zvířat, včetně krůt.

Po zjištění nákazy virem pH1N1 u lidí byla několikrát zjištěna nákaza tímto virem také u prasat. Subklinický průběh nákazy (nezjistitelný obvyklými klinickými metodami) virem u prasat byl běžný, viditelné klinické příznaky (kašel, horečka) byly většinou mírné. Klinický dopad viru pH1N1 na obyvatelstvo v Evropské unii byl v roce 2009 minimální.

EFSA v roce 2009 oznámil, že mu nejsou známy žádné vědecké důkazy, které by vedly k domněnce, že se chřipkové viry přenášejí na člověka prostřednictvím konzumace masa, např. vepřového a vepřových výrobků. U drůbeže byla ohniska pH1N1 hlášena pouze v chovech krůt. Doposud neexistuje žádný důkaz, který by potvrzoval, že virus pH1N1 je schopen šířit se mezi krůtami (horizontálně).

Více informací a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách EFSA