Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko EFSA k účinnosti AveMix® 02 CS/L

Vydáno: 25. 2. 2011
Autor:

Účinnost aditiva určeného do krmiv pro odstavená selata se prokázala.

Na základě požadavku Evropské komise posuzoval panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv (EFSA–PEEDAP) účinnost enzymového přípravku AveMix® 02 CS L (endo-1,3(4)-beta-glukanáza, endo-1,4-beta-xylanáza and polygalakturonáza, L=liquid) jako aditiva do krmiva pro odstavená selata.

Panel FEEDAP došel v roce 2009 k závěru, že výrobek je bezpečný pro příslušný živočišný druh, spotřebitele, osoby manipulující s přípravkem i pro životní prostředí. Avšak pouze v jedné studii byla demonstrována účinnost přípravku, tj. významný přírůstek hmotnosti, pokud se přípravek přidával do krmiv. V daném okamžiku panel FEEDAP neměl k dispozici dostatek údajů pro vyhodnocení účinnosti.

Žadatel poskytl výsledky o účinnosti přípravku ze dvou nových studiích. Na základě údajů ze tří studií, ve kterých se přípravek aplikoval do krmiv ve výši 100 mg/kg, panel FEEDAP konstatoval, že aditivum, pokud se použije v doporučované dávce, je účinné.

Zdroj: EFSA