Bezpečnost potravin

Vědci vyvinuli skleník s uzavřenou cirkulací vody

Vydáno: 29. 11. 2008
Autor:

Technologií cirkulace vody ve sklenících lze v současné době ušetřit až 95 % spotřebované vody.

Již mnoho let zaznamenávají středomořské státy úspěchy v pěstování a vývozu ovoce a zeleniny. Stoupající sucho a zároveň plýtvání zdroji podzemní vody však tento trh ohrožují. Vědci z Technické univerzity v Berlíně zkoumají technologie cirkulace vody, které mohou ve sklenících ušetřit až 95 % v současné době spotřebované vody.
Sucho a s ním stoupající nedostatek vody může mít pro pěstitelské oblasti ničivé důsledky. Po dvou letech bez větších srážek se musely v blízkosti marockého Agadiru loni v létě přestat pěstovat ovocné stromy na více než 4000 hektarech. Evropské země dovážející ovoce a zeleninu z těchto oblastí si kladou otázku, zda zejména v zimních měsících bude zajištěno plynulé zásobování kvalitními a čerstvými produkty.  
Východisko z nepříznivé situace mohou nabídnout skleníky. Současné skleníkové zahradnictví (v oblasti Středomoří je provozováno na ploše zhruba 4000 m2) potřebuje ve srovnání s polním pěstováním jen přibližně poloviční množství vody. Nové, s různými prototypy již otestované skleníkové technologie dosahují ještě podstatně vyšší efektivity využití vody. Byla prokázána až 95% úspora díky kondenzaci vody vypařené rostlinami. Použití cíleně nashromážděné dešťové vody a předčištěné šedé vody (odpadní voda z domácností – konkrétně z umyvadel, dřezů, van, sprch, myček a praček) k zavlažování rostlin vede díky tvorbě kondenzátu až k nadbytku vody. Ten by mohl sloužit například k zásobení přilehlých měst vodou.
Zvláště aplikace šedé vody však představuje pro potravní řetězec nebezpečí, které musí být eliminováno vhodnými postupy a přísnými hygienickými opatřeními. Před zavedením do praxe bude ještě zapotřebí velkého výzkumného úsilí a změn některých norem a registračních předpisů.
Odborný úsek technického vybavení budov a projektů TU Berlín provádí výzkumy již několik let v uzavřených sklenících. V Almerii (Španělsko) již vznikl prototyp takového uzavřeného skleníku. Vedle efektivity využití vody je důležitým ekonomickým potenciálem této technologie zejména ochrana rostlin bez aplikace pesticidů a možnost hnojení rostlin CO2. Zde je také možné očekávat podstatně vyšší růst při lepší kvalitě. Odborný úsek koordinuje v současné době projekt EU „Cycler Support“, který je zaměřen na implementaci výzkumných aktivit spojených s využitím odpadních vod a recyklace v skleníkových systémech nové generace a je adaptován na středomořské podmínky.