Bezpečnost potravin

Ve většině produkce ze severovietnamských farem nalezeny toxiny

Vydáno: 26. 4. 2008
Autor:

Většina zeleniny pěstované v oblastech určených pro „bezpečné“ zemědělství ve Vietnamu vykazovala příliš vysoké hladiny olova, mědi, E. coli a nadměrné množství pesticidů.

Nedávné testování zeleniny pěstované v oblastech určených pro „bezpečné“ zemědělství v Hanoji a sousedních provinciích ve Vietnamu prokázalo ve většině produkce příliš vysoké hladiny olova, mědi, E. coli a nadměrné množství pesticidů. Výsledky byly zveřejněny ministerstvem pro zemědělství a rozvoj venkova v Hanoji. V severních provinciích Hung Yen, Ha Nam a Bac Ninh bylo v pěti z jedenácti vzorků zeleniny zjištěno nadměrné množství E. coli, deset vzorků obsahovalo příliš mnoho olova, u osmi byl přílišný obsah kadmia a deset vzorků bylo pozitivních na rtuť. V Hanoji byl u čtyř vzorků půdy z devíti zjištěn obsah olova a mědi silně převyšující povolenou bezpečnou hodnotu pro humánní spotřebu a převážný podíl vzorků vody v zavlažovaných oblastech byl kontaminován E. coli. Bylo konstatováno, že značný počet farmářů používá na svých polích chemická hnojiva a pesticidy ke zvýšení výnosů stejně jako nevhodně kompostovaný hnůj. Místní úřady často ignorují nedodržování standardů pro pěstování nezávadné produkce a ani neuplatňují opatření ke zlepšení situace. Více informací na této  adrese.