Bezpečnost potravin

Včely brání housenkám v žíru

Vydáno: 19. 3. 2009
Autor:

Častý výskyt včel v blízkosti housenek škodících na zelenině a polních plodinách vede k trvalému stresu, který se projeví sníženým příjmem potravy.

Žravé housenky mohou na polích a v zahradách působit velké škody. Rafinovanou metodu, jak učinit přítrž těmto věčně hladovým tvorům, popsali biologové z univerzity ve Würzburgu.
Listy zelí, salátu a dalších plodin se živí většinou housenky motýlů. Tyto housenky bohaté na proteiny jsou však samy žádanou potravou. Kromě jiných živočichů se musí mít na pozoru především před vosami.
Housenky jemnými smyslovými chloupky registrují proud vzduchu, který vzniká při přiblížení vosy v důsledku pohybu jejích křídel. Housenky se chrání tak, že padnou na půdu nebo zůstávají nehybné. Tak jsou mimo nebezpečí, protože vosy loví jen kořist, která se pohybuje.
Včela medonosná má přibližně stejnou velikost a frekvenci pohybu křídel jako vosa. Housenky svými smyslovými chloupky však nemohou rozlišit, zda se blíží nebezpečná vosa nebo neškodná včela. Pokud se včely vyskytují v blízkosti housenek často, vystavují je trvalému stresu, v jehož důsledku zkonzumují až o 70 % méně listové hmoty než housenky, které žijí bez „ohrožení“ včelami.
Vědci v pokusech použili dvě velké klece, v nichž rostla paprika a sója. Do obou klecí umístili housenky můry považované za významného škůdce zeleniny. V jedné kleci se mohly housenky nerušeně živit, do druhé nechali vědci nalétávat včely. Letová aktivita včel rušila housenky natolik, že zkonzumovaly až o dvě třetiny méně listů než housenky v první kleci. Vědci nyní chtějí zjistit, zda mají včely podobný vliv na housenky také ve volné přírodě.