Bezpečnost potravin

Včely a pesticidy: návrh aktualizovaných vodítek pro hodnocení rizik

Vydáno: 19. 7. 2022
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA. Termín pro zaslání komentářů: 3. října 2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu pokynů pro hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely, které se týkají včel medonosných, čmeláků a samotářských včel.

EFSA tak reaguje na žádost Evropské komise, aby tento pokyn, který byl poprvé zveřejněn v roce 2013, přezkoumal s ohledem na nové vědecké poznatky, které se mezitím objevily.

Připomínky se mají zasílat zejména k novým přístupům obsaženým v návrhu pokynů, které se týkají hodnocení rizik a statistické analýzy terénních studií.

Konzultace bude probíhat po dobu 12 týdnů, aby byla umožněna maximální účast zúčastněných stran. EFSA konzultoval klíčové aspekty aktualizace pokynů se zúčastněnými stranami a členskými státy v různých fázích procesu přezkumu.

Zúčastněné strany jsou vyzvány, aby předložily připomínky k návrhu dokumentu a jeho doplňujícím informacím prostřednictvím k tomu určených konzultačních stránek. Lhůta pro podání připomínek končí 3. října 2022.

Revised guidance on the risk assessment of plant protection products on bees
(Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)

Zdroj: EFSA