Bezpečnost potravin

Včelařství a produkce medu v EU

Vydáno: 11. 3. 2010
Autor:

Komplexní informace Evropské komise (legislativní předpisy, aktivity, výzkumné projekty).

GŘ pro zdraví a spotřebitele Evropské komise uveřejnilo na svých internetových stránkách v sekci “živá zvířata” přehledovou informaci Včelařství a produkce medu.
Včely v EU hrají důležitou úlohu spočívající v opylování, produkci medu a jiných včelařských produktů. Evropská komise se zabývá řadou problematik s dopadem na včely a včelařství. Přehled oblastí, na které se Evropská komise zaměřuje:
 

Zdravotní stav včel
Veterinární farmaka
Rezidua farmakologicky aktivních látek/pesticidů v medu
Opylování a biodiverzita
Pesticidy
Výzkum
Praktické informace pro včelaře

Zdroj: Evropská komise