Bezpečnost potravin

Včelaři truchlí nad ztrátou včel

Vydáno: 14. 12. 2008
Autor:

Podle rakouského včelařského svazu existují důkazy o příčinné souvislosti mezi úhynem včel a aplikací určitých látek používaných k moření osiva proti bázlivci kukuřičnému.

Nejen Německo, ale i Rakousko je podle aktuálně provedeného průzkumu postiženo ztrátou včel, která v prvních šesti měsících letošního roku zasáhla 2500 až 3000 včelstev. Podle rakouského včelařského svazu existují silné důkazy o příčinné souvislosti s aplikací určitých látek používaných k moření osiva proti bázlivci kukuřičnému.
Včelaři a jejich světová organizace se proto mimo jiné domáhají důkladnějšího prozkoumání příslušných přípravků na moření osiva a k tomuto účelu požadují poskytnutí finančních prostředků. „Takové pesticidní účinky sice nejsou pro samotné včely letální, včelstvo jako celek však enormně oslabí“, říká prezident včelařského svazu Josef Ulz.
Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin již zahájila projekt zaměřený na objasnění souvislostí mezi aplikací přípravků na ochranu rostlin a úhynem včel.
Další informace lze nalézt na adrese: http://www.global2000.at/pages/papestizide080723.htm.