Bezpečnost potravin

Včelám auta tolik nevadí

Vydáno: 24. 4. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 23.4.2008.

Je samozřejmé, že střet s automobilem ani včela nepřežije, nicméně na čelních sklech jich v porovnání s jiným hmyzem tolik život neukončí.
 
Nedávno publikované výsledky amerického výzkumu, podle kterého včely v cestě za pylem a nektarem mají problém kvůli výfukovým plynům, jsou přinejmenším diskutabilní. Údajně je tomu tak proto, že se hůře šíří vůně kvetoucích rostlin. S těmito poznatky to s ohledem na vliv na včely bude podobné jako s údajným vlivem záření mobilních telefonů.
 
Včely přiláká především barva květů, popřípadě se orientují podle postavení slunce a ty včely, které „pastvu“ na průzkumném letu objevily, informují další dělnice z úlu o vzdálenosti a orientaci zvláštní gestikulací na česnu, tj. u vletu do úlu. Odborníci těmto pohybům říkají, že jde o „včelí tanečky“.
 
Pokud včelám vyloženě něco škodí, jsou to především nemoci, jako mor včelího plodu, nebo parazité, zejména roztoč varroa destruktor, který způsobuje varroázu a dále pak různá virová onemocnění. Proto je na místě soustředit se na reálná rizika, která ohrožují chovy včel, a lze zodpovědně říci, že čeští včelaři tak činí. Podstupují preventivní kroky proti varroáze, kdy se včelstva sledují v období klidu a ošetřují se ještě zavíčkované plásty. A pokud jde o likvidaci moru včelího plodu postupují včelaři tak razantně a účinně, jak ukládá veterinární legislativa. Je třeba dodat, že léčit mor včelího plodu se nesmí v žádné ze zemí EU.
 
Je jasné, že i když včelaři spolu s veterináři podnikají všechny kroky, aby byla včelstva zdravá, bude i nadále docházet k problémům. Je však třeba vidět ty reálné a proti těm postupovat odpovídajícím způsobem. Lze tedy říci: „Držme se toho, co můžeme ovlivnit, tlumit varroázu a likvidovat mor včelího plodu. Pokud budou včely v dobrém zdravotním stavu, další stresující vlivy, ať prostředí či záření, se nebudou moci výrazněji projevit.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR