Bezpečnost potravin

Vakcinace proti Neospora caninum

Vydáno: 22. 10. 2008
Autor:

Na Světovém buiatrickém kongresu referovali vědci o zkušenostech s vakcinací proti Neospora caninum. Jako účinná se osvědčila pouze oslabená živá vakcína.  

Vakcinace oslabenou živou vakcínou může významně limitovat původce potratů ve stádech skotu u skotu – protozoární Neospora caninum. O výsledcích testování vakcíny referovali britští vědci z Liverpoolu na Světovém buiatrickém kongresu v Budapešti, který se konal na začátku července. Vědci zde představili výsledky výzkumu, ve kterém byly dojnice před zapuštěním očkovány oslabenou živou vakcínou. Během pozdější březosti tyto dojnice již byly před infekcí Neospora caninum spolehlivě ochráněny.
 
Naproti tomu při aplikaci inaktivované vakcíny nebyla dosažena dostatečná imunita plemenic vůči tomuto nebezpečnému choroboplodnému zárodku, jak prokázaly americké zkušenosti. V USA získala firma Intervet povolení pro aplikaci vakcíny Neoguard. Nevýhodou této očkovací látky je to, že není markerová, takže není možné odlišit infikovaná a vakcinovaná zvířata. Nejasná zůstává ale také otázka, zda je možné pomocí aplikace oslabené živé vakcíny ovlivnit přenos původce onemocnění v mateřské děloze.
 
Původce onemocnění Neospora caninum může být do chovu dojnic zavlečen buď zvenčí prostřednictvím psů nebo přenesen z infikovaných matek na jejich plod placentární cestou. Sperma bylo jako jeden z možných zdrojů přenosu infekce zcela vyloučeno.
 
Dosud nebyla k dispozici ani účinná terapie, ani očkovací látka proti neosporám. Proto doporučují vědci dlouhodobě infikované dojnice zapouštět pouze býky masných plemen, aby došlo k přerušení infekčního řetězce. Potomstvo vysokoužitkových, infikovaných krav je smysluplné ochránit před tímto onemocněním pomocí transferu embryí infikovaných krav zdravým příjemkyním. Prevence spočívá především v úzkostlivém dodržování  hygienických zásad při porodu krav a v zamezení přístupu psů ke krmnému stolu a k napáječkám skotu. U starých psů a sterilizovaných fen je riziko infekce nižší, protože přenášejí jen velmi málo vajíček Neospora caninum.                   
 
Neospora: Was bringt die Impfung? Top Agrar, 2008, č. 9, s. R 23