Bezpečnost potravin

Vakcinace proti katarální horečce ovcí

Vydáno: 15. 5. 2009
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.5. 2009.

Zastíněna „novou“ (mexickou) chřipkou zůstala na okraji pozornosti velká celostátní akce – vakcinace proti katarální horečce ovcí. Probíhá podle plánu a do konce dubna již byly vakcinován všechen skot, ovce a kozy, které měly být. Nyní se pokračuje s vakcinací odrostlých mláďat, tj. telat, jehňat a kůzlat.

Na základě monitoringu můžeme potvrdit, že virus katarální horečky ovcí (bluetongue) na našem území koluje a infikuje zvířata – díky letos příznivým podmínkám se tiplíci, kteří jsou přenašeči, již v přírodě hojně vyskytují. Nicméně díky vakcinaci nedochází u zvířat k rozvoji klinických příznaků a tím pádem nejsou zaznamenávány žádné ztráty a výpadky produkce. Potvrzuje se tedy, že povinná vakcinace skotu, ovcí a koz má smysl.Vakcinují také okolní státy, jako například Německo či Rakousko.

V rámci celostátní vakcinace proti katarální horečce bude letos aplikováno 2 900 000 dávek vakcíny za zhruba 70 milionů korun, přičemž počítáme z příspěvkem z EU ve výši 790 tisíc euro. Vakcinováno bude zhruba 1,5 milionu zvířat.

Kdyby Státní veterinární správa ČR za podpory Ministerstva zemědělství ČR k vakcinaci nepřistoupila, znamenalo by to potýkat se s nákazou v mnohem větším měřítku, chovatelé by zaznamenávali velké ztráty, nemluvě samozřejmě o omezení obchodu.

Aby vakcinace byla efektivní, je třeba ji provádět minimálně tři roky. A po třech letech bude provedeno vyhodnocení. Na základě aktuální nákazové situace se pak rozhodne o případném pokračování.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.