Bezpečnost potravin

V Trenčianských Teplicích byl odstartován projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskem

Vydáno: 5. 2. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 5.2.2009.

Úvodní konferencí v Trenčianských Teplicích byl dnes zahájen projekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce a její slovenské partnerské organizace Štátné veterinárne a potravinové správy, jehož záměrem je posílení spolupráce a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech Slovenské a České republiky v oblasti úřední kontroly potravin. Projekt je z velké části financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Na spolupráci se budou podílet inspektoráty SZPI v Brně a Olomouci a krajské správy ŠVPS v Žilině, Trenčíně a Trnavě. Hlavní náplní projektu budou výměnné stáže zaměstnanců obou partnerských úřadů, které budou vždy tematicky zaměřené na jednu oblast kontroly, např. kontrola obchodu, vína, ovoce a zeleniny, výrobců nápojů, pekáren atd. Stážisté se tak dovědí základní informace o systému kontroly, o kontrolních postupech či laboratorních metodách používaných partnerským úřadem a zároveň se budou moci seznámit s tím, jak vše funguje v praxi. Nejdůležitější součástí projektu jsou totiž společné inspekce u provozovatelů potravinářských podniků dle vybraných témat. Cílem těchto stáží je především výměna zkušeností z oblasti implementace právních předpisů Evropských společenství. V neposlední řadě výměnné stáže pomohou k vytvoření užitečných profesních kontaktů. Celkem se stáží zúčastní 32 inspektorů z každého úřadu.
 
„Problémy bezpečnosti potravin nerespektují státní hranice, odstranění hraničních kontrol a volný pohyb zboží klade mnohem vyšší nároky na spolupráci a případnou koordinaci činností dozorových orgánů. Z toho důvodů vítám každý projekt, který přispěje k dalšímu prohlubování takové spolupráce,“ uvedl za zahajovací konferenci ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta.
 
Projekt potrvá šest měsíců, závěrečná konference, kde budou zhodnoceny výsledky, se uskuteční v Brně pravděpodobně v červnu letošního roku. Rozpočet projektu činí téměř 40 tisíc euro.
 
 Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je to již druhý projekt přeshraniční spolupráce, na němž se podílí. Na přelomu roku 2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem. V současnosti také probíhají přípravy podobného projektu se Svobodným státem Sasko.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 5. 2. 2009