Bezpečnost potravin

V roce 2009 se trávit nebude?

Vydáno: 2. 1. 2009
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ze dne 31. 12. 2008 upozorňuje na nešvar trávení domněle škodlivých živočichů.

Kéž by tomu tak opravdu bylo, kéž by už nehynuli ptáci ani jiná zvířata na otravu v důsledku používání insekticidních prostředků s obsahem karbofuranu – jejichž používání je totiž nyní zakázané.
Státní veterinární správa ČR informovala již v únoru 2008, že byl přijat zákaz prodeje přípravku s obsahem karbofuranu (Furadan). O chystaném zákazu používání a držení tohoto prostředku však neinformovala předem, aby se „potenciální traviči“ nestačili předzásobit.
Patří mezi ně i lidé, kteří se domnívají, že činí dobře, hubí-li domnělou škodnou. Dnes už ale členění živočichů na užitečné a škodlivé, či škodnou, v podstatě ztrácí smysl. Spíše bychom měli být vděční, že v současné člověkem přetvářené přírodě vůbec nějací živočichové dokáží přežít.
Na otravu karbofuranem hynuli v minulých letech za velkého utrpení desítky ptáků, zejména dravců, ale i lišky, vydry, i psi (šlo například o medializovaný případ v Kaplici, nebo nedávno na Jablonecku). Doufejme tedy, že otravy karbofuranem vymizí a že ti, kteří hodlají zabíjet údajnou škodnou, si uvědomí, že to je nejen zakázané, ale i neetické a zcela zbytečné. Informace o otravách živočichů lze nalézt například na www.karbofuran.cz.
Státní veterinární správa ČR, stejně jako Česká společnost ornitologická, doufá, že „traviči“ pochopí nevhodnost takovéhoto počínání dříve, než si stačí najít náhradu za zakázanou látku.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.