Bezpečnost potravin

V poslední výzvě Transition Facility získala SZPI dva projekty

Vydáno: 19. 12. 2008
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 18.12.2008.

Ani zvýšený počet zájemců z řad státních a veřejných úřadů nezabránil Státní zemědělské a potravinářské inspekci v úspěšném získání dvou grantů ze zbývajících prostředků programu EU Transition Facility. Tento program byl vytvořen pro nově přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. Původně byl naplánován jen na tři roky, ale Evropská komise povolila jeho prodloužení do roku 2008.

První projekt s označením „Falšování potravin“ (CZ 06/IB/AG03-TL) by měl poskytnout ucelenou sumu poznatků v oblasti kontroly falšovaných potravin. Rostoucích cen zemědělských komodit totiž někteří nesolidní výrobci a obchodníci využívají k tomu, aby se různými metodami obohacovali ve svůj prospěch na úkor kvality potraviny, například pomocí zavádějícího označování nebo používání jiných než deklarovaných surovin. Součástí projektu jsou školení pro inspektory a metodiky včetně možnosti studijních stáží na pracovištích v zahraničí. Partnerem projektu je Spolkové ministerstvo pro bezpečnost potravin, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV – Německo) resp. jeho výkonné složky. 

Druhý projekt „Zlepšení implementace acquis v oblasti dozoru nad bezpečností potravin“ (CZ 06/IB/AG08-TL) reflektuje neustále se vyvíjející potravinové právo ES a dlouhodobou snahu SZPI o zdokonalování kontrolní činnosti.Twinningová spolupráce je jedním z nejefektivnějších způsobů sdílení zkušeností dle požadavků příjemce pomoci. Připravený projekt je zaměřen na oblast vymahatelnosti evropského potravinového práva a posílení inspekčních a laboratorních kapacit. Prostředkem pro splnění těchto cílů bude série seminářů a workshopů v ČR a dále studijní stáže v laboratořích projektového partnera – Rakouské agentury pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES). Celkově projekt obsahuje patnáct různě tématicky zaměřených školících aktivit a pět studijních stáží.

Oba projekty budou zahájeny v lednu 2009 a náklady na jejich uskutečnění přesahují 240 tisíc eur, tedy více než 6 milionů korun.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce využívá finanční zdroje EU již více jak deset let a prostřednictvím fondu Phare/Transition Facility získala částku blížící se k 3,5 milionům eur. Další pomoc získala v rámci přeshraničního programu INTERREG IIIA.  Získané prostředky inspekce využila zejména na nákupy laboratorních přístrojů a  informační a komunikační techniky. Dále na odborné vzdělávání a proškolování zaměstnanců, na vytvoření společného informačního systému českých dozorových úřadů a také na zavedení systému managementu jakosti.

Zdroj: SZPI