Bezpečnost potravin

V popředí zájmu opět bisfenol A

Vydáno: 19. 1. 2010
Autor:

Aktuální informace FDA k problematice BPA v materiálech v kontaktu s potravinami.

Úřad pro potraviny a léky v USA (USFDA) uvedl, že si bezpečnost bisfenolu A (BPA), který se nachází v kojeneckých lahvích, v pohárcích na pití pro děti a v jiných obalech na potraviny zasloužila další studium, ale neopravňovala k tomu, aby se jeho používání zakazovalo.
FDA uvádí, že studie, ve kterých byly použity standardizované testy toxicity, podporují názor, že současné nízké dávky BPA, kterým je člověk vystavován, jsou bezpečné. Na základě výsledků nedávno provedených studií používajících nové přístupy k hodnocení účinků, však mají jak národní ústavy zdraví (realizují Národní toxikologický program), tak FDA určité obavy, pokud jde o potenciální vlivy BPA na mozek, chování a prostatu a to u plodů, kojenců a malých dětí. FDA-Národní centrum pro toxikologický výzkum ve spolupráci s Národním toxikologickým programem proto provede podrobné studie, které povedou k zodpovězení klíčových otázek a objasnění současných neurčitostí pokud jde o rizika z BPA.
FDA zjistil řadu neurčitostí týkajících se interpretace dosud provedených studií a potenciálních důsledků expozice BPA pro lidské zdraví. FDA podporuje rovněž doporučení ke snížení expozice BPA vydaná ministerstvem zdravotnictví (Department of Health and Human Services) pro kojeneckou stravu a přípravu potravin. FDA nedoporučuje, aby rodiny měnily použití kojenecké výživy nebo potravin, neboť prospěch stabilního zdroje správné výživy převažuje nad potenciálním rizikem z příjmu BPA.
FDA zahájí veřejnou diskusi k materiálu týkajícímu se BPA. Veřejnost se bude moci k němu vyjádřit po dobu 60 dní.
 
Zdroj: IFT (informace z 18.1.2010)
 
Další informace: