Bezpečnost potravin

V Polsku se rozvíjí ekologické farmaření a produkce biopotravin

Vydáno: 19. 5. 2008
Autor:

Počet ekologických zemědělských podniků v Polsku se zvýšil za rok 2007 o 27 %. Asi 200 zpracovatelských podniků má certifikát výrobce biopotravin, 80 % jejich produkce se exportuje.

V Polsku se za rok 2007 zvýšil počet ekologicky hospodařících zemědělských podniků o 27 %. Nyní je přibližně 200 000 ha zemědělské půdy obděláváno podle zásad ekologického zemědělství a roční hodnota ekologické zemědělské produkce se odhaduje na 200 mil. až 300 mil. PLN.
Podle zprávy uveřejněné v deníku Rzeczpospolita má v současné době asi 200 zpracovatelů potravin certifikát výrobce biopotravin. Mnozí polští spotřebitelé dosud nejsou přesvědčeni o přínosu biopotravin a domácí polský trh není schopen vstřebat všechny ekologicky vyrobené produkty. Asi 80 % biopotravin se exportuje, hlavně do Evropy a USA.

AgraFood East Europe z 15. května 2008

http://www.agra-net.com