Bezpečnost potravin

V Evropě sice ťuká, ale chovatelé neotevřou

Vydáno: 18. 12. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17.12.2008.

Jde o virus aviární influenzy, obranné látky se prokazatelně nacházejí u volně žijících, zejména vodních ptáků, a to i u nás. Avšak do chovů ptačí chřipka nepronikla zatím nikde v Evropě, ani v ČR.

I naši chovatelé dobře vědí o potenciálním riziku, proto dodržují základní zoohygienická opatření i veterinární nařízení. Stále totiž platí mimořádné veterinární opatření na jehož základě musejí chovatelé hlásit podezřelé změny zdravotního stavu chované drůbeže své krajské veterinární správě, a rovněž tak náhlý pokles příjmu potravy či pokles snášky své drůbeže.

V uplynulých dnech byl prověřován případ podezřelého úhynu drůbeže v Královéhradeckém kraji. Podezření na aviární influenzu se nepotvrdilo, šlo o jiný důvod, nejpravděpodobněji měly úhyny drůbeže na svědomí  alimentární problémy a druhotná infekce.

Státní veterinární správa ČR prostřednictvím krajských veterinárních správ stále monitoruje případná rizika a v žádném případě problémy s ptačí chřipkou nepodceňuje. Po celý rok probíhá na celém našem území sledování nákazové situace, a to jak v chovech drůbeže, tak i u volně žijících ptáků. Na základě vyhodnocení možných rizik bylo k 30. 11. vyšetřeno celkem 89 hospodářství s chovem drůbeže a 252 uhynulých volně žijících ptáků. Všechna tato vyšetření byla negativní na vysoce patogenní virus ptačí chřipky.

V poslední době zaznamenali s aviární influenzou velké potíže v Číně a v Indii. Při této příležitosti lze potvrdit, že z těchto zemí nesmí do EU, tj. ani do ČR, žádné drůbeží tepelně neopracované výrobky, ani drůbeží maso, ani živá drůbež (s jistou výjimkou pro tepelně opracované výrobky z drůbežího masa, které lze do EU dovážet pouze ze schválené čínské oblasti Shandong, a pouze z Evropskou unií schválených závodů).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR