Bezpečnost potravin

Uzené filety z tresky s chráněným zeměpisným označením

Vydáno: 29. 10. 2009
Autor:

Do rejstříku CHZO byl zapsán výrobek pod názvem “Traditional Grimsby Smoked Fish”.

Nařízením Komise (ES) č. 986/2009 ze dne 21. října 2009 byl zapsán do rejstříku chráněných zeměpisných označení (CHZO) “Traditional Grimsby Smoked Fish” (název pro uzené filety z tresky obecné a tresky jednoskvrnné vyráběné ve Velké Británii).
 
Popis:
“Traditional Grimsby Smoked Fish“ jsou filety z tresky obecné a tresky jednoskvrnné, vážící 200 až 700 g, které jsou za použití tradičního postupu uzené studeným kouřem v dané zeměpisné oblasti. Filety mají krémovou až béžovou barvu, suchou konzistenci a mírně slanou chuť uzeného masa. Po zpracování jsou dodávány na řadu odbytišť v kartonových krabicích k tomuto účelu speciálně vyrobených (jejichž váha nesmí přesáhnout 5 kg) nebo v jednotlivých vakuových baleních.
 
Zeměpisná oblast:
Město Grimsby v distriktu North East Lincolnshire, vymezeno svými správními hranicemi.
 
 
Zdroj: EurLex