Bezpečnost potravin

Už po druhé o pohár ústředního ředitele

Vydáno: 27. 10. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27.10.2008.

O „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“ usilovaly ve Školicím středisku SVÚ Praha – Lysolajích od 20. do 22. 10., týmy středních veterinárních škol z ČR a letos i ze Slovenska. Šlo o druhý ročník soutěže ve veterinárních znalostech a dovednostech, letos s mezinárodní účastí.
 
Soutěžní týmy studentů 4. ročníků středních odborných škol s veterinárním zaměřením soutěžilo tvořilo pět čtyřčlenných družstev. Účastnily se 3 školy z ČR (České Budějovice, Hradec Králové a Kroměříž) a dále 2 školy ze Slovenska (Nitra a Košice). Tedy celkem 20 soutěžících, které vždy doprovázeli dva či tři členové pedagogického sboru jako doprovod.
 
Ve čtyřech soutěžních disciplínách studenti mohli prokázat jak své znalosti, tak schopnost prezentovat je na veřejnosti a hlavně, obhájit je. Je to dobrá průprava pro praxi, řekl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR. 
 
Studenti museli představit svého město a školu a to v českém i v anglickém jazyce, absolvovali vědomostní test, provedli laboratorní práce, a nakonec představili svou ročníkovou práci.
 
Jednotlivé disciplíny hodnotila pětičlenná komise, jejímž předsedou byl první den profesor Alfred Hera ředitel ÚSKVBL v Brně a další dva dny proděkanka VFU – Fakulty veterinární hygieny a ekologie v Brně Bohuslava Tremlová. Dalšími členy pětičlenné komise byli ředitelé podobných, avšak nesoutěžících škol (Střední průmyslová škola technologie masa v Praze a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži), dále vedoucí laboratoře SVÚ Praha a Předseda Společnosti veterinárních techniků ČR.  
 
Všech pět soutěžících družstev si odneslo Pohár za 1. – 5. místo dle velikosti od největšího po nejmenší. Také každé družstvo obdrželo DIPLOM podepsaný ústředním ředitelem a pamětní medaili SVS ČR.
 
Určitě stojí za zmínku i doprovodný program, který všichni ocenili, návštěvu ZOO Praha, jejímuž řediteli Petru Fejkovi patří velký dík. Po pavilonu Indonéská džungle a pavilonu malých afrických šelem všechny zaujala odborná přednáška veterinárního lékaře Romana Vodičky, který mimo jiné ukázal, jak se uspávají velká zvířata pro operační účely.    
 
Podle slov Milana Maleny, která potvrdili všichni účastníci, je čáka uspořádat příští rok již třetí ročník soutěže a setkání středních odborných škol s veterinárním zaměřením. Ukazuje se, že tato iniciativa šéfa SVS ČR je velmi dobrá, už i jen proto, aby o sobě i studenti těchto škol i pedigové věděli.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR