Bezpečnost potravin

Uveřejnění obrázku k výrobku stahovanému z trhu

Vydáno: 21. 2. 2007
Autor: pospisilova

Pilotní projekt zahájený v polovině února 2007 v USA je určen k lepší orientaci spotřebitelů.

Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) zahájil v polovině února 2007 šestiměsíční pilotní projekt, jehož cílem je vzdělávat spotřebitele a napomáhat jim lépe identifikovat potravinářské výrobky stahované z trhu. V rámci projektu bude k výrobkům, které představují největší zdravotní riziko pro spotřebitele (tj. výrobky skupiny I a některé výrobky skupiny II) umisťována fotografie. Jedná se o potraviny kontaminované nebezpečnými mikroorganismy (Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes), výrobky s alergeny aj. Po šesti měsících bude projekt vyhodnocen. U některých výrobků – potravin stahovaných z trhu – nebude fotografie uvedena a to v těch případech, kdy by podle FDA uveřejnění fotografie nepřineslo prospěch, např. kdy by vedlo ke zmatku nebo nepřiměřenému poplachu. Více informací o projektu zde.
 
IFT (zpráva z 19. 2. 2007)