Bezpečnost potravin

Úvahy o revizi limitu pro bisfenol A

Vydáno: 8. 6. 2008
Autor:

Oponenti nesouhlasí se stanovením limitů na základě studií od chemických koncernů.

Úřad EFSA je vyzýván k revizi svého stanoviska z počátku r. 2007, v němž byla stanovena hodnota TDI pro bisfenol A na 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti (na základě bezpečnostního faktoru 100). Opětovné posouzení připustil i úřad Health Canada v souvislosti s výsledky studie Tyl a kol. Odpůrci současného stavu upozorňují, že stanoviska a legislativní úprava vycházejí z výsledků studií zpracovaných chemickými koncerny, a tím pádem jsou zkreslující. Na druhé straně nelze zcela vycházet z výsledků studií na myších, protože se ukázalo, že u těchto hlodavců je estrogenní účinek této látky podstatně větší. Negativní účinek se může projevovat hormonálními změnami, změnami vývoje a reprodukční kapacity.
K hlavnímu zatížení dochází prostřednictvím migrace z obalových a jiných používaných materiálů a v této souvislosti jsou nejohroženější kojenci/novorozenci, u nichž může dojít k zatížení až 4,30 μg/den. U kojenců od tří měsíců (kolem 6 kg) by k dosažení TDI došlo čtyřnásobným zvýšením konzumace výživy z lahví. Alternativou k polykarbonátovým kojeneckým lahvím jsou např. láhve skleněné.
Zdá se že riziko bisfenolu A je v USA vyšší než v Evropě, s ohledem na konzumované potraviny a formy balení.
Další informace: