Bezpečnost potravin

Uvádění “carbon footprint” na výrobcích

Vydáno: 16. 5. 2008
Autor:

Údaj o ekologickém dopadu výrobků začaly na svých výrobcích uvádět některé obchodní řetězce, např. Tesco.

Některé obchodní řetězce začaly na svých produktech uvádět údaj, který vyjadřuje, kolik oxidu uhličitého v gramech se vytvořilo při výrobě příslušného produktu (např. sušenky a jejího obalu). Tesco v Británii slíbilo, že označí tímto údajem každý ze svých 70 000 výrobků.
Otisk po oxidu uhličitém (carbon footprint) se často uvádí jako tzv. “uhlíková stopa”.
 
Zdroj: Svět balení (2007, č. 4, s. 14)
 
Pozn.:
Více informací o dopadu výrobků a služeb na životní prostředí je k dispozici zde (v češtině). Více informací o termínu “carbon footprint” na stránkách encyklopedie Wikipedia.