Bezpečnost potravin

Úspory energie na veletrhu Südback

Vydáno: 27. 2. 2009
Autor: berankova1

Veletrh strojů a zařízení pro pekaře a cukráře proběhl ve Stuttgartu v říjnu 2008.

Veletrh proběhl 18.-21. října 2008 v halách nového výstaviště ve Stuttgartu za účasti cca 500 vystavovatelů. Jedním z bodů programu veletrhu byly úspory energie.
Podle aktuálních expertních závěrů mohou pekařské firmy při vhodném postupu nejen optimalizovat vlastní spotřebu energie, ale dokonce se mohou stát jejími dodavateli pro další subjekty. Za běžného provozu se až dvě třetiny energie, spotřebované v pekárnách, ztratí bez využití v odpadním teplu. Což je při stále se zvyšujících cenách energií alarmující. Výrobci pekařské a chladící techniky představili na veletrhu kromě jiného technologie, které činí z energií, jež spotřebuje provoz pekárny, malou elektrárnu, která dodává příjemné teplo. Zpětné získávání tepla z pekařských pecí a z chlazení postačuje k zásobování celé budovy pekárny teplem a teplou vodou a často dokonce může zásobovat teplou vodou řadu sousedních domů.
Na veletrhu byly představeny systémy, které zpracovávají odděleně spaliny a páru. Jen tak je možno plně využívat energetický potenciál, obsažený v páře, který je vyšší než potenciál ve spalinách.
Potřebu energie je však možno redukovat nejméně o 10 % i bez velkých investic, pouze plánovitým využitím energie. Dnes je nutno s energií hospodařit: cíleně péci, vytěžovat pec a ne ji využívat jen zpola plnou, každý rok podrobit hořák údržbě a zapařovací přístroj pravidelně odvápňovat, chladírny opatřit závěsy pro omezení úniku tepla aj..

Další informace a fotografie ke stažení na téma „veletrh Südback 2008“ najdete na webové adrese
http://www.messe-stuttgart.de/bild-datenbank/index.php?fotos=südback

Pekař a cukrář, XVIII, 2008, č.11, s.26