Bezpečnost potravin

Urychlení zákazu salmonely ve vejcích

Vydáno: 6. 7. 2007
Autor: pospisilova

Stálý výbor pro potravinový řetězec rozhodl o zkrácení termínu pro začátek zákazu prodeje „stolních“ vajec z chovů kontaminovaných salmonelou o jeden rok (od 1. 1. 2009).

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFChAH) rozhodl, že by měl být urychlen termín, od něhož začne platit zákaz prodeje „stolních“ vajec pocházejících z hejn, v nichž se opakovaně vyskytuje salmonela. Podle nařízení o zoonózách 2160/2003/ES byl původně stanoven termín 1. ledna 2010, ale SCFChAH odhlasoval termín 1. ledna 2009. Vejce z postižených chovů by mohly být využity, jen pokud dojde zpracováním ke sterilaci.
Zákaz má platit jak pro vejce z EU, tak i ze třetích zemí. Za tímto účelem proběhne tříměsíční konzultace s obchodními partnery v souladu s Sanitární a fytosanitární dohodou WTO.
 
 
Další informace:
Nařízení 1168/2006/ES, kterým se provádí nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení prevalence určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení 1003/2005/ES (OJ L 211, 1. 8. 2006, s. 4)
Nařízení 1177/2006/ES, kterým se provádí nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže (OJ L 212, 02. 08. 2006, s. 3)