Bezpečnost potravin

Úroveň volného chovu v ČR

Vydáno: 15. 1. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.1.2010.

O globálním jaru, létě, podzimu a zimě
V zimě se vždy globálně ochladí, v létě zase globálně oteplí. Co je na tom nového? Snad jedině ten módní epiteton.

Pravda je, že roční období nastupují, díky kulatosti Země, tvaru její oběžné dráhy kolem Slunce a i naklonění její osy, na různých částech zemského povrchu různě, leč vypočitatelně.

Věděli to pravěcí zemědělci, vědí to i zemědělci současní. Na rozdíl od některých jiných profesí se zimní nepřízní počasí nenechají chovatelé, až na výjimky, zaskočit. Pravda, po roce 1990 se orgány státního veterinárního dozoru setkaly s problémy podnikatelů, kteří začali zkoušet jiné způsoby chovu skotu, než jak bylo dosud převážně obvyklé, opustili kravíny jako těžiště chovu. Začali s chovem, především skotu, volně, a to hlavně masných plemen. Po počátečních problémech, kdy bylo nutné uvažovat o vhodnosti plemen pro takovýto způsob chovu, došlo k rapidnímu zlepšení. V současné době jsou chována ve vhodných podmínkách jen plemena speciální, jako například Skotský náhorní skot a plemena masná, jako Aberdeen angus, popřípadě Charolais a Limousine, kterým konkuruje i náš Červenostrakatý skot.  Takováto plemena, popřípadě jejich kříženci, jsou s to odolávat nepřízni počasí, zvládají sněhovou pokrývku a za vhodných podmínek nemají problém ani s vyváděním mláďat, telením v podstatě „na sněhu“. Samozřejmě takovýto chov je vhodný zejména v horských a podhorských oblastech, v oblastech tzv. znevýhodněných.

Dnes se ukazuje, že vzájemná dobrá spolupráce orgánů státního veterinárního dozoru a chovatelů přináší ovoce. Prakticky nezjišťujeme problémy ve volných chovech, a to zejména problémy s welfare, tj. pohodou zvířat, jaké byly sporadicky zjišťovány v polovině devadesátých let. Ukázalo se, že takovýto způsob hospodaření je možný a že pomáhá udržet skot i v horších přírodních podmínkách. Potvrdilo se, že úvaha takto podnikat, podobně jako v hornatých regionech Rakouska či Itálie, byla oprávněná.

Zřejmě lze i souhlasit se Svazem marginálních oblastí, že tento způsob podnikání je prospěšný životnímu prostředí. Za Státní veterinární správu ČR lze uvést, že v uplynulém roce 2009 nebyly zjištěny v chovech skotu prakticky žádné případy porušení ustanovení veterinárního zákona, popřípadě zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR