Bezpečnost potravin

Uran v potravinách / minerální vodě

Vydáno: 18. 5. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA k výskytu uranu v potravinách, zejména v minerální vodě. Ohrožení kojenců na kojenecké výživě.

Uran je přirozeně se vyskytující radioaktivní kov, který se nachází v různých koncentracích v životním prostředí, vodě a potravinách. V březnu 2009 panel pro kontaminanty Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CONTAM) provedl posouzení rizika z expozice uranu obsaženého v potravinách, zejména v minerální vodě a odkázal na tolerovatelný denní příjem (TDI) uranu. Ve stanovisku se EFSA–CONTAM zaměřuje na chemickou toxicitu uranu, radiologické riziko bude posuzovat během roku 2009 expertní skupina Evropské komise.
 
Panel CONTAM neidentifikoval žádné nové údaje, které by volaly po revizi TDI pro uran. TDI ve výši 0,6 µg/kg tělesné hmotnosti/den stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO).
Panel CONTAM došel k závěru, že průměrná dietetická expozice uranu pro obecnou populaci i vysoké konzumenty potravin je v Evropě v současné době pod TDI. Ve specifických oblastech, kde jsou koncentrace uranu v pitné vodě vysoké, je expozice těsně, ale stále pod hodnotou TDI. Panel poznamenává, že u kojenců na kojenecké výživě vyráběné z vody obsahující uran, může být expozice vztažená na tělesnou hmotnost třikrát vyšší než u dospělých. Tato expozice by se měla odstranit.
V příloze je stanovisko EFSA–CONTAM k uranu v potravinách, zejména v minerální vodě.