Bezpečnost potravin

Uran v pitné vodě

Vydáno: 15. 10. 2008
Autor:

Hodnocení přítomnosti uranu v různých druzích konzumovaných vod.

Již řadu let je především v Německu stále znovu diskutován obsah uranu v pitné vodě. Tento problém má nejen vědecké, popřípadě výživářsky fyziologické, ale i politické pozadí. Mnohé politické kroky tak vedou k nejstotě obyvatelstva, a proto je nutné, aby média uváděla tuto situaci na pravou míru. Tak byla stanovena, po mnoha dlouhých diskusích, mezní hodnota výskytu uranu 2 μg na litr přírodní minerální vody. Tato hodnota byla stanovena i pro kojeneckou pitnou vodu. Stanovená mezní hodnota je v Evropské unii jedinečná, u dalších států Evropy se řídí parametry stanovené WHO (Světovou zdravotnickou organizací), kdy je stanovena krajní hodnota pro pitnou vodu 15 μg na litr. Obecně je hraniční hodnota 30 μg na litr. Je třeba, aby tyto údaje byly médii poskytovány v dostatečné šíři.