Bezpečnost potravin

Úřad EFSA vyhlašuje výzvu za účelem obměny dvou svých vědeckých komisí

Vydáno: 9. 6. 2016
Autor: KM EFSA

Tisková zpráva EFSA

Jste vědcem se zkušenostmi s posuzováním chemického rizika? Chcete zlepšit bezpečnost potravin v Evropě? Pak si podejte žádost o členství ve dvou vědeckých komisích Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, které se zabývají složkami a obaly potravin, a staňte se součástí evropské sítě špičkových vědců specializujících se na bezpečnost potravin.

Úspěšní žadatelé se od 1. července 2017 stanou členy vědecké komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin nebo vědecké komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné látky.

Úřad EFSA hledá vědce s odbornými znalostmi v oblasti posuzování rizika chemických látek. Komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin se konkrétně zabývá otázkami spojenými s bezpečností při používání potravinářských přídatných látek, zdrojů živin a dalších látek úmyslně přidávaných do potravin, jako jsou rostliny a bylinné výtažky.

Odborníci ve vědecké komisi pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné látky se specializují na posuzování potravinářských enzymů, aromatických látek, chemických látek používaných při výrobě umělé hmoty nebo jiných materiálů určených pro styk s potravinami a procesů a pomocných látek.

Obě komise provádějí svá hodnocení hlavně v reakci na průmyslová použití, která se týkají složek a obalů potravin.

Juliane Kleinerová, vedoucí oddělení úřadu EFSA pro vědecké hodnocení regulovaných výrobků, uvedla: „Tyto dvě skupiny odborníků jsou zodpovědné za podstatný objem činnosti úřadu EFSA v oblasti regulovaných výrobků a mají náročný program.
Práce komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin se v nadcházejících letech zaměří na program přehodnocování potravinářských přídatných látek, zejména emulgátorů, stabilizátorů, želírujících látek a sladidel.
Jedním z hlavních úkolů našich odborníků ve vědecké komisi pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné látky bude hodnocení potravinářských enzymů, včetně enzymů produkovaných geneticky modifikovanými mikroorganismy, s cílem stanovit seznam schválený EU.
Jedná se o náročnou, vysoce zajímavou a prospěšnou práci.

Přihlášky lze podávat do 30. června 2016. Podrobné informace naleznete ve výzvě k vyjádření zájmu na internetových stránkách úřadu EFSA.

Zdroj: EFSA: Renewal of EFSA’s ANS and CEF Scientific Panels for 2017