Bezpečnost potravin

Úřad EFSA nesouhlasí s použitím hovězích střev na uzeniny

Vydáno: 13. 10. 2009
Autor:

Podle studie provedené na objednávku asociací ENSCA je riziko BSE z použití hovězích střívek zanedbatelné, EFSA však trvá na stanovisku r.2007.

Průmyslová lobby ENSCA (Asociace pro přírodní uzeninová střívka) nechala u norské instituce Det Norsko Veritas (DNV) zpracovat studii týkající se rizika BSE při  použití hovězích střev k výrobě uzenin. Přitom bylo hodnoceno 18 krav s infekcí BSE v mozku a závěr byl, že riziko ze střev dobytka ze zemí EU je zanedbatelné. Panel pro biologická rizika úřadu EFSA však nepovažuje studii za dostatečně nezávislou a zdůrazňuje, že ve výsledcích studie je mnoho nejistot. Ke zkreslení mohlo dojít, pokud jde o stupeň infekčnosti BSE v příslušné zemi, nebyla vzata v úvahu křížová kontaminace, a kromě toho studie zcela nevyloučila možnost výskytu BSE v jejunu a ileu. EFSA trvá  na stanovisku z r. 2007 ( EFSA-Q-2006-316), a to i v případě, že by ileum bylo odstraněno, protože  nechce připustit ani „zanedbatelné riziko“.
Konečné rozhodnutí, o uznání výsledků studie za přesvědčivé pro připuštění použití hovězích střívek pro výrobky jako polský  či métský salám, jelita, mortadela apod. zůstává na Komisi.

EU Food Law, 2009, č. 407
Scientific Opinion on BSE Risk in Bovine Intestines (EFSA-Q-2009-00226)