Bezpečnost potravin

Upřesnění požadavků na orgány třetích zemí certifikující ekologickou produkci

Vydáno: 16. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 1267/2011/EU mění nařízení 1235/2008/ES stanovující prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

Podle článku 10 nařízení 1235/2008 má Komise sestavit seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů odpovědných za provádění kontrol a vydávání potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti a zveřejnit tento seznam v příloze IV uvedeného nařízení.
Vzhledem k problémům způsobeným neúplností informací zaslaných žadateli, tzn. kontrolními orgány v třetích zemích, nebo způsobenými nepochopením požadavků bylo vydáno upřesňující nařízení:
Prováděcí nařízení 1267/2011/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.
Ze zkušeností totiž vyplývá, že potíže mohou nastat při výkladu důsledků nesrovnalostí nebo porušení týkajících se ekologického statusu dováženého produktu.  Je také nutné připomenout povinnosti kontrolních subjektu členských států, pokud jde o nevyhovující produkty dovážené v souladu s čl. 33 nařízení 834/2007/ES.
Na seznamu v příloze IV nařízení 1235/2008/ES se uvádějí pouze ty kontrolní subjekty, u nichž bylo na základě následného šetření všech obdržených informací možné učinit závěr, že tyto orgány uvedené požadavky dodržely.
Nařízení se použije od 1. července 2012.


Úřední věstník EU, L 324, 07.12.2011, s.9