Bezpečnost potravin

Úprava nařízení EU o četnosti kontrol dovážených potravin

Vydáno: 27. 10. 2010
Autor:

Nařízení 878/2010/ES upravuje seznam potravin neživočišného původu dovážených z třetích zemí, které podléhají zpřísněné kontrole.

Nařízením 669/2009/ES byl vydán seznam produktů dovážených z určitých zemí, u kterých byla stanovena zvýšená četnost kontrol (10 až 50 % zásilek) při vstupu do EU vzhledem k často zjištovaným problémům. Toto nařízení zároveň ukládá Komisi povinnost revidovat každé tři měsíce seznam s ohledem na aktuální situaci.

Nařízení bylo poprvé změněno nařízením 212/2010/ES a nyní nařízením  878/2010/ES.

Vypouští se např. zpřísněná kontrola kadmia a olova u produktů z Číny a pesticidů v hruškách z Turecka. Naopak se doplňuje kontrola hliníku v nudlích z Číny, pesticidů v ovoci z Egypta, aflatoxinů v chilli z Peru.

Úřední věstník ES, L 264, 7. 10. 2010