Bezpečnost potravin

Upozornění pro odběratele mléka

Vydáno: 10. 5. 2007
Autor: pospisilova

  Upozorňujeme schválené odběratele mléka, že dle čl.8 NK(ES) č.595/2004 jsou povinni do 15.5.2007 zaslat roční prohlášení o dodávkách mléka za kvótový rok 2006/2007

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – MLÉČNÉ KVÓTY
Upozornění pro odběratele mléka
Upozorňujeme schválené odběratele mléka, že dle čl.8 NK(ES) č.595/2004 jsou povinni do 15.5.2007
zaslat roční prohlášení o dodávkách mléka za kvótový rok 2006/2007.
Prohlášení musí být doručeno na formuláři vydaném Fondem; tj. formulář „Roční prohlášení o dodávkách
mléka dle NK (ES) č.595/2004“ a to jak v písemné, tak elektronické podobě.
Formulář je k dispozici na web.stránkách Fondu, cesta: SOT- Komodity/ Živočišná výroba/ Mléko/ Správa
mléčných kvót/ Soubory ke stažení.
Ing. Hana Pavelková
vedoucí oddělení správy
mléčných kvót