Bezpečnost potravin

Uplatnění nanotechnologie v agropotravinářském sektoru

Vydáno: 5. 10. 2007
Autor: pospisilova

Americké ministerstvo zemědělství (USDA) má vypracovaný plán výzkumu zaměřeného na nanotechnologie (pro horizont 5 a 15 let).

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) je jedním z partnerů NNI (National Nanotechnology Initiative). CSREES/USDA (Cooperative State Research, Education and Extension Service) zorganizoval ve dnech 18.–19. listopadu 2002 workshop (National Planning Workshop) pod názvem “Nanoscale Science and Engineering for Agriculture and Food Systems” (Věda a technika na úrovni nanorozměrů pro oblast zemědělství a potravinářství). Účastníky uvedeného workshopu byli přední odborníci z univerzit a federálních institucí zapojení do programů zaměřených na nanotechnologie. Účastníci workshopu vyslechli prezentace těchto odborníků a seznámili se tak se současnými programy výzkumu, který probíhá na univerzitách. Následně byly vytvořeny pracovní podskupiny, přičemž v rámci každé podskupiny členové identifikovali specifické cíle národního programu výzkumu v oblasti nanotechnologie pro zemědělství a potravinářství. K doporučením z jednotlivých podskupin se v dalším kroku vyjádřili všichni účastníci workshopu a následně byla tato doporučení shrnuta (kompilována) a publikována jako zpráva (viz příloha). Uvedená zpráva sumarizuje doporučení workshopu pro národní plánování a seznamuje s potenciálním prospěchem nanotechnologií v agropotravinářském sektoru.
Výzkum v oblasti nanotechnologií v agropotravinářském sektoru by se měl v budoucnu zaměřit na:
– detekci patogenů a kontaminantů,
– uchování identity a vysledování,
– inteligentní systémy pro zajištění nápravy,
– integraci inteligentních systémů pro zemědělskou a potravinářskou výrobu,
– nanozařízení pro molekulární a celulární biologii,
– vědu a techniku zaměřenou na materiály nanorozměrů,
– ekologické problémy a odpad ze zemědělské produkce,
– vzdělávání veřejnosti a budoucí pracovní síly.
Pro každou identifikovanou oblast byly stanoveny cíle, kterých by se mělo dosáhnout během následujících pěti let a do patnácti let.
Účastníci národního plánovacího workshopu doporučili, aby do výzkumu v oblasti nanotechnologie byly investovány značné finanční prostředky, neboť existují velké možnosti uplatnění nanotechnologie v agropotravinářském sektoru.