Bezpečnost potravin

Úmrtí v souvislosti s podáváním probiotik?

Vydáno: 6. 2. 2008
Autor:

Probiotika, jejichž bezpečnost byla dlouhodobě prokázána a ověřena řadou bezpečnostních studií, není vhodné podávat při akutní pankreatitidě.

Na základě výsledků relativně malé studie zaměřené na sledování vlivu probiotik na snižování rozsahu infekce v pankreatu byl pracovníky z University Medical Centre Utrecht proveden v letech 2004–2007 rozsáhlý výzkum, kterého se zúčastnilo 296 pacientů s akutní pankreatitidou (poměrně vzácné a velmi závažné onemocnění) z 15 nizozemských nemocnic. Během doby výzkumu zemřelo 24 pacientů ze zkoumané skupiny a devět osob z kontrolní skupiny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dvojitou slepou studii, což znamená že ani pacienti, ani výzkumníci nevědí jestli patří do kontrolní nebo experimentální skupiny, nebyly výsledky před ukončením studie známy. Výzkum je velmi pozorně sledován Evropskou asociací pro potravinářské a krmivářské kultury EFFCA, která reprezentuje výrobce probiotických kmenů. Příčiny úmrtí prozatím výzkumníci neznají, okruh příčin byl ale zúžen na tři možnosti – použití probiotik u pacientů s intenzivní péčí, podávání probiotik pomocí sondy do střeva, a používání přátelských bakterií v akutní fázi choroby. V těchto třech případech výzkumníci nedoporučují probiotika používat. Probiotika aplikovaná v rámci výzkumu byla dodána nizozemskou společností Winclove, která se zabývá vývojem a výrobou probiotických potravinových doplňků. Společnost i je nadále přesvědčena o schopnosti probiotik účinně potírat bakteriální infekce v gastroinestinálním traktu, stejně jako EFFCA znovu zdůrazňuje skutečnost, že u pacientů s akutní pankreatitidou je obecně relativně vysoká úmrtnost, a že výsledky studie běžné používání probiotik v potravinách, nápojích nebo potravinových doplňcích nijak neovlivňují. Všechny probiotické kmeny distribuované členy EFFCA mají dlouhodobě potvrzenou bezpečnost používání jak v potravinách, tak i v potravinových doplňcích a jsou ověřeny řadou bezpečnostních studií. Akutní pankreatitida je definována jako prudký zánět pankreatu, který v případě komplikací může asi v 5 % případů skončit úmrtím. Ve Velké Británii onemocní ročně akutní pankreatitidou asi dvě osoby z tisíce.