Bezpečnost potravin

Úloha potravin v expozici člověka bakteriím rezistentním k antimikrobiálním prostředkům

Vydáno: 22. 4. 2008
Autor:

Návrh vědeckého stanoviska EFSA-BIOHAZ, ke kterému lze do 27.5.2008 podávat připomínky.

Použití antimikrobiálních prostředků u živočichů, rostlin a při výrobě potravin přispívá ke zvyšování počtu rezistentních bakterií a genů z bakterií, které se dostávají skrz potraviny k člověku.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se obrátil na svůj vědecký panel pro biologická rizika (BIOHAZ), aby určil z hlediska veřejného zdraví, v jakém rozsahu slouží potraviny jako nosič antimikrobiální rezistence. BIOHAZ vypracoval návrh stanoviska (viz příloha) a zahájil veřejnou diskusi k tomuto tématu. Další vědecké údaje lze zasílat k návrhu stanoviska BIOHAZ do 27. května 2008.
 
Obava z bakterií rezistentní vůči antimikrobiálním prostředkům sílí, neboť antimikrobiální prostředky používané při likvidaci infekcí u lidí se stávají méně účinnými. Rezistentní Salmonella a Campylobacter podílející se na onemocnění člověka, se většinou šíří prostřednictvím potravin. Mezi hlavní potraviny, které jsou nositeli těchto bakterií rezistentních k antimikrobiálním prostředkům, patří:drůbeží maso, vejce, vepřové nebo hovězí maso. Zdrojem obav jsou také čerstvé potraviny rostlinného původu, např. saláty, které mohou být kontaminovány během produkce, manipulace a výroby.
Panel BIOHAZ identifikoval několik případů, ve kterých se potravina může stát prostředkem pro přenášení bakterií s antimikrobiální rezistencí na člověka. Patří sem:
 
– přenos bakterií rezistentních k antimikrobiálním prostředkům přímo na člověka z kontaminovaných potravin pocházejících ze zvířat, která jsou nositeli rezistentních bakterií, které po konzumaci kolonizují nebo infikují lidské jedince;
– konzumace bakterií rezistentních k antimikrobiálním prostředkům nacházejících se na čerstvé produkci pocházející ze země, která byla zavlažována vodou kontaminovanou odpadní vodou ze zemědělské produkce nebo vodou z komunálního odpadu, tj. vodami, které obsahují tyto bakterie;
– transfer antimikrobiální rezistence z rezistentních bakterií v konzumovaných potravinách živočišného i neživočišného původu kontaminovaných během procesu manipulace a přípravy.
 
Panel konstatoval, že by se měly tyto potenciální cesty kontaminace a kontrolní opatření, která se v současné době aplikují, nově posoudit ve světle nejnovějších vědeckých poznatků.
Panel rovněž uvádí, že bakterie záměrně vnášené do řetězce potravin a krmiv z důvodu výroby a konzervace, např. fermentované kultury a rovněž probiotika vykazují příležitostně antimikrobiální rezistenci a měly by se také považovat za možnou cestu transferu antimikrobiální rezistence skrz potraviny.
Panel bral do úvahy, že potraviny živočišného původu mohou být potenciální cestou pro Staphylococcus aureus rezistentní k Methicillinu (MRSA). MRSA je bakterie, u které se vyvinula schopnost přežít aplikaci některých nejběžněji používaných antibiotik a je odpovědná za infekce u lidí, které je obtížné léčit. Představuje nově se objevující riziko související s potravinami. Panel uvádí, že údaje, které jsou nyní k dispozici, ukazují, kromě rizika pro hospitalizované pacienty, na riziko pro chovatele prasat a pracovníky na jatkách.
 
Připomínkové řízení , které probíhá k návrhu stanoviska BIOHASZ, bude ukončeno 27. května 2008. Návrh stanoviska BIOHAZ je k dispozici v příloze.