Bezpečnost potravin

Uhličitan sodný: technologické aditivum do živočišných krmiv

Vydáno: 23. 8. 2010
Autor: berankova1

Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti uhličitanu sodného jako aditiva do krmiv pro všechny živočišné druhy.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-FEEDAP) posuzoval bezpečnost a účinnost uhličitanu sodného, používaného jako technologické aditivum (regulátor kyselosti), pro všechny živočišné druhy. Uhličitan sodný je schválený bez omezení jako aditivum do potravin.

Na základě současného používání uhličitanu sodného v potravinách panel FEEDAP došel k závěru, že uhličitan sodný je bezpečný pro všechny živočišné druhy, odběratele a uživatele. V množství, ve kterém se používá v živočišných krmivech, se neočekává, že by byl nebezpečný pro životní prostředí.

Uhličitan sodný je velice dobře známá komponenta mnoha pufrovacích roztoků. Zatím ale není prokázána důležitost jeho pufrovací schopnosti v krmných materiálech.

Příloha: Scientific Opinion on the safety and efficacy of sodium carbonate (soda ash) for all species

Zdroj:  EFSA,  21. 7. 2010