Bezpečnost potravin

Udržitelná produkce lepší než bio

Vydáno: 25. 6. 2008
Autor:

Výrobce mražených krémů a výrobce sýrů v rámci koncepce „Caring Dairy“ prosazují  udržitelnou produkci mléka, tzn. především aktivity v duchu „zelených“ a neutrální bilanci CO2.

Americký výrobce mražených krémů Ben & Jerry (skupina Unilever) a nizozemský výrobce prémiových polotvrdých sýrů a syrovátky – Cono Kaasmakers působící v oblasti Boomster – vytvořili společnou koncepci „Caring Dairy“,  tzn. koncepci starostlivé, udržitelné produkce mléka. Považují to za významnější aktivitu než produkci biomléka. Projekt se má týkat ca 280 mil. kg mléka, což by znamenalo největší projekt svého druhu v Evropě a nejspíš i na světě. Koncepce je založena na filozofii pánů Cohena a Greenfielda – zakladatelů Ben & Jerry, kteří v 80. letech vytvořili podnikatelský kodex postavený na rovnováze podnikatelského profitu, kvality produktů, ochrany prostředí a sociální odpovědnosti. Tuto koncepci razili v původním podniku ve Vermontu a také po převzetí podniku v nizozemském Hellendornu. Navíc našli dalšího nizozemského partnera (Cono Kaasmakers), který se rovněž zaměřuje na udržitelnou produkci mléka. Po převzetí společností Unilever v r. 2000 bylo zajišťováno vzdělávání mladých lidí ohledně klimatických změn. V Nizozemí má podnik kapacitu 40 mil. l a 200 pracovníků. Výrobní kapacity v Evropě se zdvojnásobily, obrat se zvýšil o 60 %. Počítá se  dalším rozšířením do dalších provozů. Mražené krémy jsou vyráběny v baleních po 150, 500 a 1 500 ml.
Firma Cono sídlí ve Westbemmster, má roční obrat kolem 160 mil. EUR a zaměstnává 140 pracovníků.
Od r. 2003 je do projektu zařazeno 11 farmářů, Univerzita Wageningen, WWF (World Wide Fund for Nature) a Nizozemská nadace pro prostředí a přírodu (Dutch foundation of environment and nature develop). Posléze se přidalo 450 z 550 farmářů – dodavatelů Cono, tzn., že v duchu „Caring Dairy“ je produkováno 93 % zpracovaného mléka (300 mil. kg).
Cono počítá s pořádáním a financováním 131 půldenních seminářů pro farmáře, kde mají být předávány zkušenosti ohledně postupů k zajišťování udržitelného procesu, welfare zvířat a zisku. Farmáři dostávají příplatek 0,5 centu/kg mléka navíc k 0,5 centu, který dostávají od r. 2002 za to, že krávy jsou přes léto na pastvě. Na pastvinách je chováno 35 000 krav (98 % z těch, které dodávají mléko firmě Cono).
Používané praktiky mají kořeny v 70. letech. Jedná se především o rychlou orientaci na aktivity „zelených“a ve střednědobém horizontu o dosažení neutrální bilance v produkci CO2.
Program stojí firmu Cono 3 mil. EUR ročně; nemůže být uhrazen trhem. Firma Cono a její farmáři sázejí na dlouhodobý efekt a nepouštějí se cestou tzv. bioprodukce, jíž je nyní trh již přesycen.
Logo „Caring Dairy“ se má brzy objevit na výrobcích Ben & Jerry i Cono.