Bezpečnost potravin

Udržitelná akvakultura pomůže nasytit svět, Předsednictví tomu napomohlo prosazením Závěrů Rady

Vydáno: 24. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 23.6.2009.

Udržitelná akvakulturní produkce, tedy obhospodařování vodních ploch s cílem zajistit stálé výnosy živočichů i rostlin, nejen ryb, ale i korýšů nebo řas, může přispět ke globální potravinové bezpečnosti. Ministři na radě v Lucemburku schválili Závěry k akvakultuře, které mají podpořit růst a konkurenceschopnost tohoto odvětví. Akvakultura je významnou součástí Společné rybářské politiky EU i důležitou prioritou českého předsednictví.

Více informací v TZ MZe ze dne 23.6.2009.