Bezpečnost potravin

Udělení cen ministra zemědělství za vědecký přínos agropotravinářskému sektoru

Vydáno: 31. 8. 2007
Autor: pospisilova

V době konání výstavy Země živitelka 2007 předal ministr zemědělství ocenění pěti výzkumníkům.

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (ČAZV) vyhlásilo počátkem roku 2007 dvě veřejné soutěže s cílem podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků v agropotravinářském sektoru. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v době konání 34. ročníku výstavy Země živitelka (České Budějovice, 23. srpna 2007).
Ocenění získaly následující vědecké práce:
 
1) Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky (do 35 let)
 
* Nové určení faktoru erodovatelnosti půdy (K – faktoru) pro půdy České republiky (2. místo)
Autor: Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
Pracoviště: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 
* Comparasion of 4-m and pansharpened IKONOS satelite imagery for purpose of automated tree species identification (2. místo)
Autor: Ing. Filip Hájek, MSc.
Pracoviště: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc
 
2) Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2007
 
* Způsob konstrukce transgenní drůbeže. Patent CZ 289464 a jeho přihláška na EUROPATENT, Evropská patentová přihláška č. 958098.6 (1. místo)
Autor: Ing. Pavel Trefil, DrSc.
Pracoviště: BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.
 
* Jablečno-brokolicová šťáva pasterovaná vysokým tlakem (2. místo)
Autor: Ing. Milan Houška, CSc.
Pracoviště: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
 
* Etablování a činnost referenční laboratoře pro identifikace GMO a DNA fingerprinting (RLGMO) (3. místo)
Autor: RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 
Více informací o jednotlivých oceněných projektech je k dispozici na stránkách ČAZV.

ČAZV