Bezpečnost potravin

Údaje potřebné pro posuzování aromat

Vydáno: 28. 6. 2010
Autor:

Směrnice EFSA pro posuzování rizika z aromat použitých “v” nebo “na” potravinách.

Evropská komise požádala Vědecký panel pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CEF), aby poskytl vědeckou radu, pokud jde o údaje, které jsou potřebné pro posuzování aromat.
EFSA vypracoval dokument, který byl uveřejněn pod názvem “Směrnice o údajích potřebných pro posuzování rizika z aromat, které se použijí v nebo na potravinách” (viz příloha).

Uvedený dokument je rozdělen do dvou částí:

Část A se týká aromatických látek, tj. chemicky definovaných látek s aromatickými účinky.
Část B se týká aromatických přípravků jiných než jsou aromatické látky; hodnocení a schvalování těchto látek se provádí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, článku 9 (b)–(f).

 
 
Zdroj: EFSA