Bezpečnost potravin

Učit se od sebe – vytvářet spolu

Vydáno: 18. 11. 2008
Autor:

Pozvánka na Organic Marketing Forum 2009 – Setkání evropských obchodníků s biopotravinami a producenty biosurovin ve Varšavě.

EkoConnect se svými partnery Ekoland Polsko, Organic Retailers Association (ORA) a polská poradenská služba pro zemědělství CDR zve na 4. Organic Marketing Forum do Polska. Tato mezinárodní konference o zpracování ekologických potravin, marketingu a produkci biosurovin se za poslední roky vyvinula na setkání odvětví evropského významu. Bioscéna ze střední a východní Evropy se setká počtvrté, a to 25. a 26. května 2009 opět ve veletržním centru Expo 21 ve Varšavě.
Účastníci nejen z řad pěstitelů a zpracovatelů, ale i politiků a výzkumníků se během přednášek a workshopů seznámí především s vývojem trhu, vývojovým potenciálem, situací v oblasti surovin, očekáváním spotřebitelů, regionálním vývojem a požadavky na kvalitu.
Motto: „Učit se od sebe – vytvářet spolu“ bude názorně představeno četnými experty, jakož i přednáškami obchodníků. Přednášky budou tlumočeny do němčiny, angličtiny, polštiny a poprvé i ruštiny, neboť se očekává vyšší účast z rusky hovořících zemí.
Souběžná výstava bioproduktů se poprvé bude konat ve výstavních halách. Nyní se budou moci firmy lépe prezentovat pomocí výstavních stojanů. Dále bude v programu zařazena exkurze, soutěž o nejlepší výrobek „Best of Organic“ a společenský večer s hudbou.
Očekává se účast přibližně 450 účastníků z 30 zemí, čímž se Organic Marketing Forum stává stěžejním setkáním biobranže ve Střední a Východní Evropě.
První zvýhodněný termín podání je do 31. ledna 2009.
Další informace, program a formuláře přihlášek naleznete na www.organic-marketing-forum.org.
 Zde jsou též k dispozici informace o minulých ročnících 2006 až 2008.
Pro přihlášku a sponzoring kontaktujte Moniku Swigon: Tel. +49 (0)351-456 8039, E-Mail: monika.swigon@ekoconnect.org