Bezpečnost potravin

Učební pomůcka Stravuj se zdravě

Vydáno: 21. 2. 2007
Autor: pospisilova

Odborníci z Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě připravili v rámci Národního programu podpory zdraví učební pomůcku o zdravé výživě pro žáky základních škol.

Materiál schválilo Ministerstvo školství Slovenské republiky jako doplňkovou literaturu na podporu zdravého způsobu stravování pro 4. a 5. ročník základní školy. Součástí pomůcky jsou i metodické pokyny pro učitele.
Cílem projektu je  seznámit žáky s pyramidou zdravé výživy a vysvětlit význam některých složek potravin ve výživě.
Pomůcka je rozdělena do několika kapitol, které zahrnují základní aspekty správné životosprávy. Informace jsou zaměřeny na vysvětlení jednotlivých poschodí pyramidy zdravé výživy, všeobecná doporučení o správné výživě, doplněná poznatky o pitném režimu, hygieně a aktivním pohybu. Text je psán formou srozumitelnou pro zvolenou cílovou skupinu. Grafické řešení zahrnující obrázky, doplňovačky a různé typy úkolů z metodického hlediska zvyšují účinnost pomůcky.
Pro pedagogy byly zpracovány metodické pokyny, ve kterých jsou vysvětleny na odbornější úrovni vybrané pojmy a principy správné životosprávy dětí.
Pomůcka je dostupná zdarma on-line z domovské stránky Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě.  
Bližší informace o učební pomůcce Stravuj se zdravě (Stravuj sa zdravo) poskytne 
Oddelenie potravinárskych databáz a VTEI
Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4
824 75 Bratislava 26
E-mail: pbd@vup.sk